Nog maar € 2.000 in plaats van 10.000 euro anoniem goud kopen in Duitsland
Written by Mapleleaf.nl

Nog maar 2.000 in plaats van 10.000 euro anoniem goud kopen in Duitsland

In Duitsland is er een nieuwe wet aangenomen om het aankopen van anoniem goud te ontmoedigen. Met ingang van 1 januari 2020 is het voor goudhandelaren niet langer toegestaan om voor meer dan 2.000 euro aan edelmetalen te verkopen zonder dat men daarvoor klantgegevens registreert. Handelaren dienen bij aankoop die meer bedraagt dan deze vooropgestelde 2.000 euro steeds niet alleen een kopie van het legitimatiebewijs te nemen, maar ook een klantonderzoek in te stellen. Dit betekent dat de goudhandelaar in kwestie wettelijk verplicht is om na te gaan of de klant mogelijks over een criminele achtergrond beschikt. Bovendien dient de handelaar bij een transactie met contant geld na te gaan voor wie het aangekochte goud precies is bestemd.

Tot voor 1 januari 2020 was er in Duitsland nog een limiet van 10.000 euro van kracht voor het anoniem aankopen van edelmetalen. Dit is overigens hetzelfde in Nederland. Het behoort nog altijd tot de mogelijkheden om voor een grotere aankoop contant af te rekenen, alleen is het wel zo dat de klant dan rekening dient te houden met een legitimatieplicht. Bovendien dient de handelaar eveneens conform de wetgeving ter bestrijding van witwassen een melding te maken van transacties die mogelijks verdacht zijn.

Met ingang van 1 januari is de grens voor het anoniem aankopen van edelmetalen in Duitsland dus verlaagd van 10.000 naar 2.000 euro. Voor alle duidelijkheid, dit is nog net voldoende om voor één troy ounce aan goud te bestellen. Een gouden Krugerrand of gouden Maple Leaf kost bij de huidige goudprijs om en nabij de 1.400 euro. In de praktijk zorgt dit er voor dat dus nagenoeg iedereen die goud koopt in Duitsland zal worden geregistreerd en gecontroleerd.

 

Limiet op contant geld

De voorbije zomer verscheen er reeds een nieuw wetsvoorstel met als doel om de anonieme aankoop van goud met contant geld te ontmoedigen. Dit vormt een onderdeel van de Europese aanpak ter bestrijding van niet alleen witwassen, maar ook de financiering van het terrorisme. Alle lidstaten dienen verplicht de vooropgestelde, Europese richtlijnen te implementeren binnen hun nationale wetgeving. Het doel van de Europese aanpak is niet uitsluitend om een verdere aanscherping van de regels door te voeren, daarnaast moeten ze ook op Europees niveau worden geharmoniseerd.

Op vandaag is het zo dat er nog steeds niet onaanzienlijke verschillen gelden tussen verschillende landen met betrekking tot de regelgeving in verband met contant geld. Ook in Nederland liggen er concrete plannen op tafel om het anoniem kunnen aankopen van goud (en andere edelmetalen) aanzienlijk in te perken. De Nederlandse regering kwam vorig jaar bijvoorbeeld reeds met het ‘plan van aanpak witwassen’ op de proppen. In dit plan staat een voorstel opgenomen om transacties met contant geld boven de 3.000 euro te verbieden. Ze wil er op deze manier voor zorgen dat het betalen met contant geld wordt teruggeschroefd. Dit omdat dit soort van geldstromen in de praktijk niet traceerbaar zijn.

 

Stormloop op goud

De nieuwe wetgeving heeft er voor gezorgd dat heel wat handelaren in Duitsland het plan hebben opgevat om niet langer anoniem goud te verkopen. De verlaagde limiet evenals de uitbreiding van de onderzoeksplicht hebben er samen voor gezorgd dat het aanzienlijk minder rendabel is geworden om deze dienst nog verder aan te blijven bieden. Volgens verschillende bronnen heeft dit nieuws in het land geleid tot een ware stormloop op goud.

Written by Mapleleaf.nl

GOUD of BITCOIN: Bitcoin zal worden gehackt door supercomputers en regeringen zullen het verbieden

Bij MapleLeaf.nl  brengen we graag ook informatie naar voren over goud en zilver gerelateerde zaken. Daarom deze video van Kerry Stevenson en Egon von Greyerz.
Alle info over auteurs en websites vind je onderaan dit artikel!


In deze video bespreken Kerry Stevenson van Symposium en Egon von Greyerz de slechter wordende situatie van de wereldeconomie. Volgens Egon von Greyerz is de reden hiervan de te grote hoeveelheid geld bijdrukken, slechter wordende situatie van overheden, derivaten en teveel schulden.

Daarnaast stelt Kerry de vraag aan Egon of hij zou kiezen voor goud of Bitcoin. Hier geeft Egon von Greyerz een duidelijke uiteenzetting waarom hij niet voor Bitcoin zou opteren; regeringen zullen waarschijnlijk cryptomunten niet accepteren en daarnaast ziet hij een groot gevaar in het hacken van crypto.

In deze video ‘GOUD of BITCOIN’ brengt men het volgende naar voren:

 • Goudprijs koers: Goud is al extreem goedkoop, maar het zal naar onvoorstelbare niveaus gaan.
 • De goudprijs is zo laag als in 1970 en 2000, men heeft er geen interesse in en is ondergewaardeerd
 • De wereldeconomie zal grote problemen gaan ondervinden, en het hebben van een ‘waardevast onderpand’ zal de komende jaren de sleutel zijn.
 • Er is niemand die meer spaart. En regeringen vernietigen de waarde van geld door maar bij te drukken.
 • Dit kan alleen maar resulteren in een grote implosie van schulden en de obligatiemarkt. Ook financiële activa gefinancierd door schulden zal imploderen.
 • Vandaag de dag zijn de risico’s veel groter dan in 2008. Valuta’s zitten nu in een neerwaartse trend.
 • Het banksysteem staat wereldwijd onder druk. Als voorbeeld geeft hij dat Duitse banken technisch failliet zijn, en de hoeveelheid geld om ze te redden zal absurd zijn.
 • Dat regeringen geen voorstanders zijn van goud weten we; goud drukt namelijk hun incompetentie en wanbeleid uit. Ja hij zegt het echt!
 • Het hacken van crypto; De nieuwe supercomputer van Google kan binnenkort crypto decoderen. Iets wat tot kort geleden voor onmogelijk werd geacht.
 • Goud zal nooit worden vervangen door crypto, want crypto’s zijn geen behoud in rijkdom.

Dus bij de vraag Goud of Bitcoin?:
Bekijk de video en vorm uw mening.
En een kleine investering in gouden en zilveren Maple Leaf munten kan natuurlijk nooit kwaad :)!

 

Kerry Stevenson van Symposium
Organisator Gold and Alternative Investements Conferencein Sydney Australie)

Egon von Greyerz oprichter en leidende Partner van
Matterhorn Asset Management
Zurich, Switzerland
Website: GoldSwitzerland.com

 

België geen trio met goud terughalen uit Londen en Canada.
Written by Mapleleaf.nl

“Ook België moet haar goud terughalen uit Londen”

België zou er goed aan doen om het voorbeeld van andere landen als Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Polen te volgen en haar goud uit Londen terug te halen. Dit is althans te lezen in een opinie artikel in België waar we iets dieper op in willen gaan. Het terug opbouwen van de goudvoorraad is volgens experts helemaal niet onzinnig. Gaat men goud terughalen, dan zou er op deze manier namelijk een soort van verzekering kunnen ontstaan voor potentiële financiële evenals politieke calamiteiten. Goud terughalen; waarom zou je dat doen?

Goud met waarde van 4,3 miljard euro terug naar Polen

Onder meer Polen heeft er recent voor gekozen om haar goudvoorraad uit Londen terug te halen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van acht zeer intensief beveiligde vluchten welke telkens duizend goudstaven aan boord hadden. Alles samen is de goudvoorraad die Polen uit het Verenigd Koninkrijk terug heeft gehaald goed voor een gewicht van zo’n slordige 100 ton. De goudvoorraad zou bovendien een gezamenlijke waarde hebben gehad van zomaar even 4,3 miljard euro. Polen maakte de keuze om haar goudvoorraad uit het Verenigd Koninkrijk terug te halen omdat ze het edelmetaal nog steeds aanziet als de basis van het internationale financieel systeem. Bovendien stelt het land dat goud ook nog steeds het absolute symbool is van economische welvaart. België wordt aangeraden om het voorbeeld van Polen zo snel mogelijk te volgen.

Oninteressant en ouderwets

Heel wat Westerse landen hebben de voorbije jaren laten optekenen dat ze hun goudvoorraad eigenlijk niet bijzonder interessant en zelfs een tikkeltje ouderwets vonden. Die tijd lijkt nu langzaam maar zeker voorbij te zijn. Niet alleen Polen, maar ook menig andere landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Nederland hebben er ondertussen voor gekozen om hun goud terug naar huis te halen. Dit betekent dat er niet langer voor wordt gekozen om ze in het buitenland te stockeren. België heeft dit voorbeeld vooralsnog nog niet gevolgd.

Het grootste gedeelte van de Belgische goudvoorraad is in bewaring bij de Bank of England. Deze bank bevindt zich (hoe kan het ook anders?) in de Engelse hoofdstad Londen. Een kleinere hoeveelheid is ondergebracht bij de Bank of Canada en ook bij de Bank voor Internationale Betalingen is een stukje van de Belgische goudvoorraad terug te vinden. De eigen Nationale Bank van België heeft slechts een zeer bescheiden deel in beheer.

250.000 euro kosten op jaarbasis

De buitenlandse opslag van de goudvoorraad van België kost het land op jaarbasis zo’n slordige 250.000 euro. Voor dit bedrag wordt een zekere bewaring in instellingen aangeboden waarvan niet alleen de reputatie, maar ook de integriteit zijn bewezen. Door het uitvoeren van audits vindt er op regelmatige tijdstippen een controle plaats van de goudvoorraden door de Nationale Bank. Zo is bijvoorbeeld bekend dat er in maart 2020 een nieuwe audit gepland staat met betrekking tot de Belgische goudvoorraad bij de Bank of England.

Toen er door middel van een vraag in het parlement werd getoetst naar de mogelijke plannen om het locatiebeleid van de goudvoorraad aan te passen werd daar negatief op gereageerd. Het goud terughalen lijkt voor de Belgische politiek dus niet een prio, en men is dus niet van plan te zijn om haar goudvoorraden terug naar eigen land te halen. Toch is het zo dat het directiecomité van de Nationale Bank heeft aangegeven de actuele trend niet te willen negeren. Ze heeft dan ook gesteld dat ze graag zelf toch meer controle zou willen krijgen over de goudvoorraden die voor handen zijn.

Wat met de Brexit?

Een belangrijke vraag die moet worden gesteld heeft uiteraard betrekking tot de Brexit. Wat zal deze namelijk gaan betekenen voor Europa en haar economische situatie? Is het mogelijk om in deze toch wel zeer onzekere handelstijden blind te blijven voor de financiële evenals symbolische waarde waar goud over beschikt? Dit niet in het minst omdat onze economie exact op die internationale handel draait? Op welke manieren dienen we bovendien ook de steeds verder toenemende risico’s in te schatten op de euro evenals het onorthodoxe monetair beleid van de Europese Centrale Bank? Wat bovendien te denken van het moment waarop de euro mogelijks in de problemen komt en er sprake is van een vertrouwenscrisis? Het zijn stuk voor stuk zaken waar we op vandaag nadrukkelijk het hoofd over moeten breken.

Goud, het hart van elke economie

Er wordt vaak gesteld dat goud het hart is van elke economie. Deze stellen kunnen we ook alleen maar bijtreden. Ze wordt ook extra duidelijk op het ogenblik dat we de dollar gaan bestuderen. Deze is de voorbije honderd jaar namelijk met zomaar even 90 procent in waarde gedaald. Dit ondanks het feit dat de koopkracht van goud reeds eeuwenlang stand heeft gehouden. Sinds de goudstandaard in het jaar 1971 werd losgekoppeld deed de dollar uiteraard voor vele decennia dienst als hart van het internationale financiële systeem. Vandaag de dag moet er echter worden geconcludeerd dat de Amerikaanse munt stevig onder water staat. Dit niet in het minst omdat men in de Verenigde Staten hun munt steeds vaker op internationaal vlak uitspeelt als politiek wapen. Niet alleen China, maar ook hier in Europa wordt mede omwille van die reden de waarde van de euro steeds vaker in twijfel getrokken.

Goud heeft haar populariteit teruggevonden

Goud lijkt tegenwoordig haar hippe karakter teruggevonden te hebben. Verschillende landen hebben er dan ook de voorbije jaren opnieuw voor gekozen om te investeren in goud. Polen heeft bijvoorbeeld verspreid over de jaren 2018 en 2019 voor zomaar even 126 ton aan goud gekocht. Ook de Chinezen en de Russen bouwen massaal nieuwe kluizen en blijven hun goudvoorraad vergroten. België zou op moment van schrijven zo’n slordige 227,4 ton goud in bezit hebben. Dit zou in de praktijk gelijk staan aan 38,5 procent van de volledige valutareserves. Dat is niet weinig, maar ook niet veel. Onze buurlanden beschikken immers allen over een significant grotere goudvoorraad, namelijk:

 • Frankrijk heeft een goudvoorraad van 2.436 ton; 
 • Nederland heeft een goudvoorraad van 612 ton; 
 • Duitsland heeft een goudvoorraad van 3.367 ton; 

Opvallend, wanneer we terug gaan in de tijd kan er worden vastgesteld dat België ooit veel meer goud in bezit heeft gehad. In het jaar 1965 bezat de Belgische Nationale Bank bijvoorbeeld nog zo’n slordige 1.300 ton aan goud. Dit betekent concreet dat de goudvoorraad van België de voorbije halve eeuw met maar liefst 80 procent is gedaald. De Nationale Bank is in het jaar 1989 van start gegaan met het op grote schaal verkopen van delen van de goudvoorraad. Dit met als doel om de overheidsschuld langzaam maar zeker af te bouwen en België in de euro te duwen. Experts zijn het er met elkaar over eens dat België er goed aan zou doen om te proberen om die goudvoorraad nu terug op te bouwen als verzekering tegen potentieel financieel en politiek onheil.

Wij als grote Maple Leaf fans zijn blij dit te horen en wij blijven u natuurlijk graag terug zien op Maple Leaf.nl

De goudprijs is niet de prijs van goud! Lees op MapleLeaf.nl waarom!
Written by Mapleleaf.nl

De goudprijs ‘is niet de prijs van goud’

Vandaag kwamen wij van MapleLeaf.nl een artikel tegen welke wij u zeker niet wilde onthouden. Het artikel is geschreven door Egon von Greyerz, vermogensbeheerder en oprichter van ‘Matterhorn Asset Management’ in Zurich Zwitserland.

De heer von Greyerz legt in dit artikel duidelijk uit dat de huidige goudprijs op dit moment niets meer dan een casino is. De cijfers die hij naar voren haalt zijn werkelijk verbluffend. Je gelooft je ogen niet welke bedragen er omgaan in de goudhandel. Maar hij benadrukt wel dat er een verschrikkelijk grote weeffout zit in deze goudhandel, en dat dit systeem grotendeels gebaseerd is op gebakken lucht.

Wij willen natuurlijk niet verraden waar hij op doelt, want wij zijn van mening dat u het volledige artikel maar zelf even moet lezen. Het is inderdaad stof tot nadenken met betrekking tot alles in de financiële wereld.

 • De financiële ineenstortingen in 1998 en 2008; hebben we er uiteindelijk van geleerd?;
 • Waar is de goudprijs op gebaseerd?;
 • Wat zijn de Centrale banken op dit moment aan het doen?;
 • Hoe wordt er door het grootste gedeelte van beleggers belegt in goud.

Het komt allemaal aan bod in dit artikel. en het zal u zeker als huidig of potentiele goudbelegger aan het denken zetten. Want als we het van deze kant gaan bekijken, dan kan de prijs van goud alleen maar omhoog.

En ja: u hoeft het er zeker niet mee eens te zijn. Het is uiteindelijk een opiniestuk van een enkel persoon, dus ieder zijn mening. Maar wij van MapleLeaf.nl wilden u deze mening over goud, de goudprijs en andere zaken met betrekking tot het financiele systeem zeker niet onthouden. Want zoals wij altijd zeggen; kennis is noodzakelijk!

KLIK HIER INDIEN U DIT ARTIKEL WILT LEZEN!

Wij van MapleLeaf.nl wensen u veel plezier met het lezen van dit artikel van Egon von Greyerz.

Wilt u het originele artikel (in het Engels) lezen, ga dan naar de website GOLDSWITZERLAND van de heer von Greyerz.

Hoe zijn de zilverkoers en de Maple Leaf met elkaar verbonden?
Written by Mapleleaf.nl

De actuele zilverkoers en de Maple Leaf

De zilverkoers is net als de waarde van de Maple Leaf aan niet onaanzienlijke fluctuaties onderhevig. Tussen het jaar 2000 en 2005 was er bijvoorbeeld sprake van een zilverprijs die schommelde rond de 5 euro per troy ounce. Tussen 2005 en 2008 steeg diezelfde koers echter richting een hoogte van rond de 10 euro per troy ounce. Het jaar 2011 kenmerkte zich door het feit dat de zilverprijs met een waarde van 32 euro per troy ounce een absoluut recordhoogte had weten te bereiken. De reden? De financiële crisis die vanaf het jaar 2008 nagenoeg de hele wereld stevig in haar greep hield. Deze crisis zorgde er voor dat het edelmetaal in razend snel tempo in prijs was gestegen. Even leek het er zelfs naar uit te zien dat de prijs nog zou doorschieten tot aan 40 euro per troy ounce, maar dat bleef uit. 

Op een hoogtepunt zoals in het jaar 2011 zilver kopen is uiteraard vrij lastig. Beleggers die op dat ogenblik hebben geïnvesteerd in zilver hebben waarschijnlijk verlies gemaakt. Dit benadrukt dat ook investeren in zilveren munten een vorm van beleggen is en blijft. De zilverkoers had nog hoger kunnen gaan, maar is uiteindelijk teruggevallen. Zorgen voor een goede spreiding en alleen maar investeren wat u ook daadwerkelijk kunt missen zijn de belangrijkste kernwoorden wanneer u gaat beleggen in zilveren bullion munten. 

De laatste jaren kan er worden vastgesteld dat de zilverprijs zo ergens rond een waarde van 15 euro per troy ounce schommelt. Wij zijn van mening dat zilver en bij uitbreiding dus ook de zilverprijs een mooie toekomst tegemoet gaat. Dit niet in het minst omdat er vanuit heel wat verschillende industrieën een sterke vraag bestaat naar het edelmetaal. En daarnaast zeggen ook vele beleggers dat de zilverprijs ten opzichte van de goudprijs erg is achter gebleven sinds 2011. Zilver zou dus nog een inhaalslag kunnen maken! Op dit moment instappen in zilver door te investeren in Maple Leaf munten kan dan ook interessant zijn. Wij hechten in ieder geval veel waarde aan deze bijzondere munt welke zich reeds sinds het jaar 1988 meer dan voldoende heeft weten te bewijzen!

Hoe komt de prijs van de zilveren Maple Leaf tot stand?
Written by Mapleleaf.nl

Hoe wordt de prijs van de zilveren Maple Leaf bepaald? 

De prijs van de zilveren Maple Leaf welke u moet betalen voor het aankopen van een zilveren Maple Leaf is altijd voor het grootste deel afhankelijk van de actuele zilverkoers. Op het ogenblik dat u er voor kiest om bij een online aanbieder een beleggingsmunt aan te kopen, dan zult u ook altijd kunnen vaststellen dat de kostprijs regelmatig wordt aangepast. Om de x aantal minuten zal de prijs in de shop immers automatisch worden aangepast aan de realtime zilverprijs.

Dit betekent echter niet dat de zilverkoers één op één dezelfde is als de kostprijs van een Maple Leaf munt. Het spreekt namelijk voor zich dat ook het munthuis, namelijk de ‘Royal Canadian Mint‘ recht heeft op een deel van de verkoopprijs. Hiermee moet zij niet alleen de productiekosten kunnen dragen, maar moet ze natuurlijk ook nog zelf een bepaalde winst zien te realiseren.

Uiteindelijk is er dan ook nog de winstmarge die de handelaar moet rekenen. Dit maakt duidelijk dat het compleet fout is om er zomaar vanuit te gaan dat een Maple Leaf bij elke handelaar hetzelfde kost. Het maakt tenslotte uit of deze handelaar zijn munten moet laten verschepen vanuit Canada naar bijvoorbeeld de U.S., of de bullionmunten moeten naar Europa verscheept worden. Komt het pakket bij de grens aan, dan zal ‘vadertje-douane’ alvast zijn invoerrechten hiervoor klaarleggen. En zo zijn er nog wel wat meer zaken te verzinnen welke de kosten omhoog brengen voordat je een kostprijs van de zilveren en/of gouden Maple Leaf kunt bepalen. Het is dus weldegelijk van belang om goed uit te zoeken welke verkoper de beste prijs hanteert.

Door de verschillende aanbieders van zilveren Maple Leaf munten ten opzichte van elkaar te vergelijken is het voor u als investeerder mogelijk om een bepaalde marge te pakken. Regelmatig wordt er dan ook door verschillende handelaars voor gekozen om een bepaalde munt in de kijker te zetten door middel van een soort van ‘sale’. Een reden hiervoor kan zijn dat de handelaar in kwestie met een te grote voorraad zit. Let op, bij het aankopen van zilveren munten is het eveneens van belang om er rekening mee te houden dat er een (gedeelte) BTW heffing op van toepassing kan zijn. Dat in tegenstelling tot gouden beleggingsmunten waarbij dat niet het geval is.

Maar laten we ook wel reëel blijven; goedkoop kan weldegelijk duurkoop zijn.
Zeker met betrekking tot de kwaliteit van de munten indien we over ‘oudere jaargangen’ praten. Belegt u enkel voor de zilverkoers, dan maakt de kwaliteit misschien voor u niet zoveel uit. Bent u echter een verzamelaar van de zilveren Maple Leaf’s, dan is de kwaliteit van de munten weldegelijk van belang. En dan kan de prijs van de zilveren Maple Leaf misschien iets hoger uitvallen, maar dan voldoet de munt wel aan uw eisen. Wat de ééne verkoper ‘kwaliteit A’ noemt, kan bij de andere verkoper misschien in de ‘categorie B’ vallen. Altijd dus nog iets om in uw achterhoofd te houden. En indien u het zeker wilt weten: neem dan contact op met de verkoper en vraag desnoods een foto. Dit kan achteraf een hoop ergernis besparen.

Zoals u dus leest is de Maple Leaf koers afhankelijk van diverse factoren. Orienteer uzelf aub, want ‘kennis is essentieel’! En natuurlijk zijn wij bij MapleLeaf.nl goedkoop :)!

Saxo bank analist ziet goudprijs verder stijgen: voor voor de gouden Maple Leaf!
Written by Mapleleaf.nl

“Zwakkere dollar zal goudprijs nog verder doen stijgen”

Analist Ole Hansen van Saxo Bank is van mening dat de goudprijs in de komende periode verder zal blijven stijgen. Hij ziet dit als een gevolg van verschillende positieve fundamenten waaronder een op moment van schrijven zwakkere dollar. De verwachting van de analist staat te lezen in een nieuw kwartaalrapport welke is verschenen over de financiële markten. Tijdens het derde kwartaal van 2019 kon er echter een stijging worden vastgesteld van de goudkoers terwijl ook de dollar net sterker werd. Dat is opvallend, want in principe bewegen beiden in omgekeerde richting ten opzichte van elkaar. Echter, de aanzienlijke daling die de rente heeft doorgemaakt heeft er voor gezorgd dat de prijs van het goud toch nog omhoog werd gestuwd.

Gunstige vooruitzichten

Hansen is van mening dat we de top van de goudkoers nog niet hebben bereikt. Hij stelt dan ook dat de vooruitzichten er voor de komende periode nog gunstig uitzien. Dit niet alleen omdat de rente volgens hem op een laag niveau zal blijven staan, maar ook omdat de dollar aan kracht zal verliezen. De algemene verwachting is dat er tijdelijk een consolidatie zal ontstaan rond de 1.500 dollar per troy ounce. Vervolgens zou de prijs aan het einde van dit jaar verder gaan toenemen. Hansen deinst er ook niet voor terug om een kleine voorspelling te doen. Zo geeft hij aan dat een koers van 1.550 Amerikaanse dollar per troy ounce tegen het einde van het jaar mogelijk moet zijn. In de loop van het volgende jaar zou de goudprijs nog verder doorstijgen.

Bovenstaande is natuurlijk allemaal onder strikt voorbehoud. Er kan dan ook vrij snel verandering komen in deze voorspelling, bijvoorbeeld wanneer de twee grootmachten, namelijk de Verenigde Staten en China er voor kiezen om een handelsakkoord met elkaar af te sluiten. Ook een aantrekking van de economische groei kan een domper zetten op de evolutie van de goudprijs. Ole Hansen van Saxo Bank echt beide scenario’s op moment van schrijven echter weinig waarschijnlijk.

Aanhoudend lage (of zelfs negatieve) rente

Ongetwijfeld één van de belangrijkste redenen achter de stijging van de goudprijs is de aanhoudend lage rente. Sterker nog, in bepaalde landen is er zelfs reeds sprake van een negatieve rente. Het gevolg hiervan is dat de zogenaamde ‘opportunity costs’ van alternatieve beleggingen zijn komen te vervallen. Het gaat hierbij natuurlijk in het bijzonder om de bekende staatsobligaties. Op het ogenblik dat zowel spaargeld als de over het algemeen toch wel als veilig beschouwde staatsleningen geen rente meer opleveren is er eigenlijk geen enkel nadeel meer verbonden aan het vergroten van de holding in goud. Ondanks het feit dat een investering doen in goud uiteraard geen rente oplevert is er ook geen risico op vlak van wanbetaling. De financiële repressie waarvan sprake is bij een negatieve rente zorgt er dan ook voor dat er sprake is van een blijvende stimulans voor de goudprijs.

Hoe gaat de waarde van de dollar evolueren?

Bovenstaande is natuurlijk niet alles. Wat namelijk bovendien ook te denken van de waardeontwikkeling van de Amerikaanse dollar? Het is best mogelijk dat de dollar terug zal gaan dalen in vergelijking met andere valuta’s in de wereld. Dit niet in het minst omdat de markt rekening houdt met de nieuwe monetaire stimulering van de Federal Reserve. Lang niet alle positieve factoren die aan de basis kunnen liggen van een verder stijgende goudprijs zijn bovendien even tastbaar aanwezig. Ook Hansen stelt bijvoorbeeld dat er wellicht op de achtergrond nog heel wat meer speelt. Zo verwijst hij naar de structurele aankopen van goud die gebeuren door de centrale banken en is er uiteraard ook nog steeds het flinke handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Mocht dit handelsconflict verder in intensiteit toenemen kan er worden verwacht dat de vraag naar een veilige haven als goud alleen maar verder zal toenemen.

Wat met zilver en platina?

Het voorbije kwartaal kon er worden vastgesteld hoe niet alleen zilver, maar ook platina historisch goedkoop waren in vergelijking met goud. Beleggers speelden hier op in door massaal te investeren in beide edelmetalen. Het gevolg hiervan was dat de koers van zowel zilver als platina in geen tijd naar omhoog schoot met zo’n slordige 15 procent. Bijgevolg zakte de ratio tussen goud en zilver van 93:1 naar een waarde van minder dan 80:1. Het prijsverschil waarvan sprake was tussen platina en goud zakte dan weer van een recordbedrag van 680 Amerikaanse dollar naar 550 dollar per troy ounce.

Ondanks het feit dat Hansen van mening is dat ook de prijs van zilver en platina nog verder kunnen stijgen is hij niet van mening dat beiden goud zullen outperformen. Zowel zilver als platina beschikken in de praktijk wel over heel wat industriële toepassingen, maar de vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie verslechteren aanzienlijk. Dit vooruitzicht zou volgens Saxo Bank kunnen veranderen op het ogenblik dat er door overheden voor wordt gekozen om werk te maken van fiscale stimuleringsprogramma’s op uitgebreide schaal.

Analist John Hardy, eveneens verbonden aan Saxo Bank liet eerder in een interview met Bloomberg ook al eens zijn licht schijnen op de evolutie van de goudmarkt. Ook hij liet optekenen dat de correctie die goud heeft ondergaan behoorlijk mild was en dat het edelmetaal wellicht zal blijven profiteren van de financiële repressie als gevolg van de negatieve rente.

Zoals u dus hierboven kunt lezen zien analisten nog ruimte voor verdere koersstijgingen met betrekking tot goud en zilver. U kunt dus altijd de aankoop van de zilveren Maple Leaf en de gouden Maple Leaf meenemen in uw toekomstige beleggingsstrategie.

10 goud feiten die je verstelt doen staan
Written by Mapleleaf.nl

10 Goud feiten die je versteld doen staan!

10 leuke goud feiten over gouden munten, geschiedenis, mijnbouw en meer

U hebt alles gelezen over de kracht van fysiek goud als een veilige haven, een middel voor vermogensbescherming en zelfs als een recessie bestendig product. Hoe serieus het kopen van goud ook is, het kan echter ook interessant en leuk zijn! Haal deze goudklompjes van kennis uit je achterzak om je vrienden en familie te “verrassen”, wees een uitblinker op de triviant avond, en voel je goed als je een goud eigenaar bent.

 

1. Goud is één van de zeldzaamste elementen.

Goud blijft één van de zeldzaamste elementen ter wereld, goed voor ongeveer 0,003 delen per miljoen van de aardkorst. Voor het perspectief: bedenk dat een deel per miljoen, wanneer het wordt omgezet in tijd, gelijk is aan één minuut in twee jaar, volgens Forbes. Goud is zelfs zeldzamer dan dat.
Goud is zo zeldzaam omdat het een relatief groot atoom is, meldt Bill Dobell van Science Focus. “Dat maakt het moeilijk om te produceren, zelfs in een ongelooflijke hitte en druk van de ‘chemische smederijen’ van de supernovae, de dood van gigantische sterren die verantwoordelijk zijn voor het maken van de meeste chemische elementen. ‘

 

2. De eerste gouden munten dateren van 700-650 voor Christus.

Het koninkrijk van Lydië (in het moderne West-Turkije) wordt verbonden met het produceren van de eerste gouden munten in 700-650 B.C. De munten waren aanvankelijk geen puur goud. In plaats daarvan waren ze gemaakt van electrum, een natuurlijke legering van zilver en goud die te vinden is in de rivieren van de regio. Ongeveer 100 jaar later produceerde koning Croesus van Lydië de eerste puur gouden munt, meldt Numismaster.com.

 

3. Rond 187.200 ton goud is al gedolven.

Volgens de huidige schattingen van de World Gold Council (WGC) is er al ongeveer 187.200 ton goud gedolven, waarvan tweederde in de afgelopen 70 jaar is gedolven. Pak dit goud samen en je hebt een kubus die ongeveer 21 meter aan elke kant meet. Een kubus van dit formaat zou comfortabel in het midden van een honkbalveld passen.
Wat betreft de hoeveelheid goud die in de aarde achterblijft, schat de U.S. Geological Survey dat er nog ongeveer 57.000 ton moet worden gedolven. Dat klinkt misschien veel, maar vergelijk het met de hoeveelheid goud die al is gedolven. Wat overblijft is een kubus van ongeveer 6 meter aan elke kant. Een kubus van dat formaat zou ongeveer zo groot zijn als een volwassen giraffe. Heb je nog steeds het gevoel dat er nog veel goud over is in de wereld?

 

4. De VS heeft een meerderheid van haar goudreserves in Kentucky.

Fort Knox is een post van het Amerikaanse leger in het zuiden van Kentucky, en ook de plaats van de United States Bullion Depository. Fort Knox bezit ongeveer 4.600 ton goud ter waarde van bijna 200 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt 2,5 procent van al het goud dat ooit is gedolven.
Hoewel Fort Knox een groot deel van de officiële goudreserves van de Amerikaanse natie bezit, bewaart het niet het goud dat wordt gebruikt om gouden munten te produceren. Het goud dat wordt gebruikt bij het maken van gouden munten bij de Amerikaanse Munt wordt gehouden in de West Point Mint in New York.

 

5. Lady Liberty werd ooit op dieet gezet.

Ja, dat heb je goed gelezen! Het obverse (voorkant met de hoofden) ontwerp van de Gouden American Eagle munt, is gebaseerd op een klassiek Grieks ontwerp van Augustus Saint-Gaudens.
“Het ontwerp, geselecteerd door president Theodore Roosevelt, laat Lady Liberty zien die naar de toeschouwer rent. Veel verzamelaars beschouwen het ontwerp als het beste in de geschiedenis van Amerikaans geld”, zegt Philip N. Diehl, president van de Amerikaanse geldreserve en voormalig directeur van de Amerikaanse munt.
“Bijna 80 jaar later werd het ontwerp van de Saint-Gaudens gekozen voor de voorzijde van de American Eagle gouden munt”, vervolgt Diehl. “Maar de mode was veranderd. Toen het ontwerp naar de minister van Financiën, James A. Baker, werd gestuurd voor definitieve goedkeuring, stuurde hij het terug naar de Munt met instructies voor Lady Liberty om wat pondjes kwijt te raken. Muntgraveurs veranderden het ontwerp van Saint-Gaudens door de armen en benen van Liberty af te slanken, een verandering die aanleiding gaf tot controverses tussen numisma kunstenaars en vele verzamelaars. Maar de politiek heeft de overhand gekregen op kunst.”

 

6. De duurste munt ooit verkocht was geen gouden munt maar een zilveren.

Gouden Double Eagle

De duurste gouden munt ooit verkocht, was de The Double Eagle 1933. Verkocht voor $ 7,6 miljoen. Deze gouden munt werd geslagen in 1933. De munt werd echter nooit in omloop gebracht, maar een paar gleden er door het net. Dan bent u natuurlijk ook nieuwsgierig wat dan de duurste munt was die ooit verkocht is….

Flowing Hair silver copper dollar

Op 24 januari 2013 verkocht Stacks Bowers Gallery een 1794 Flowing Hair zilveren dollar voor meer dan $ 10 miljoen ($ 10.016.875 inclusief de kosten van de koper). De duurste munt ooit verkocht omdat dit de eerste dollar was ooit uitgegeven door de federale overheid van de Verenigde Staten.

 

7. De gouden Amerikaanse ‘Buffalo’ was de allereerste 24-karaats gouden munt van het land.

Gouden Amerikaanse Buffalo munten werden voor het eerst vrijgegeven aan het publiek in juni 2006 onder Public Law 109-145, ook wel de Presidential $ 1 Coin Act van 2005. Titel II van deze wet kondigde de aanslag aan en de uitgifte van $ 50 goud Amerikaans buffel bullion en bewijsmunten.
Deze belangrijke muntwetgeving markeerde de eerste keer in de geschiedenis dat het Amerikaanse munthuis een .9999 zuivere 24-karaats gouden munt produceerde. Voor een deel werden de munten gemaakt om gelijke tred te houden met 24-karaats onbewerkte opties uit andere landen, zoals de Canadese gouden Maple Leaf en de Chinese gouden Panda.
De gouden ‘American Buffalo’ is sindsdien een ongelooflijk populaire gouden munt geworden, en zelfs op bepaalde momenten uitverkocht. De Amerikaanse munt stopte de productie tijdens de financiële crisis van 2008, kwam zonder 1 oz. bullion munten te zitten in 2010, en was in 2015 uitverkocht met de 1 ounce proof voorraad.

 

8. Goud kan voor medische genezing voordelen hebben.

Gebruik voor fysiek goud gaat verder dan munten, baren en sieraden. Het gebruik van goud in medische behandelingen dateert van 1890, toen de Duitse bacterioloog Robert Koch ontdekte dat goudverbindingen de groei van bacillen konden stoppen die tuberculose veroorzaakte. Tegenwoordig worden goud verbindingen getest en gebruikt om verschillende soorten kanker te behandelen, pijn in de reumatoïde artritis te beteugelen en hiv/aids te helpen detecteren, meldt MIMS Today vandaag.
Omdat goud biocompatibel is (wat betekent dat het niet schadelijk is voor menselijk weefsel), wordt het ook gebruikt om een aandoening die bekend staat als lagophthalmos te verhelpen, waardoor u uw ogen niet volledig kunt sluiten. Deze aandoening wordt behandeld door kleine hoeveelheden goud in het bovenste ooglid te implanteren, zegt Geology.com. Het geïmplanteerde goud “verzwaart” het ooglid en de zwaartekracht helpt het ooglid volledig te sluiten.

 

9. Centrale banken zijn serieus groot in het kopen van goud.

Vanaf 2010 veranderden centrale banken over de hele wereld van nettoverkoper van goud naar netto kopers van goud, meldt Forbes.
“Ongeveer 20 procent van al het gewonnen goud wordt beheerd door centrale banken en overheden, met de grootste officiële belangen bij de Amerikaanse schatkist”, zegt MarketWatch. Waarom kopen centrale banken goud? Een paar redenen: om risico’s te beheersen, economische stabiliteit te bevorderen en in te dekken tegen een verzakte dollar en inflatie.
“Als centrale banken echt vertrouwen hadden in zichzelf, d.w.z. papiergeld, zouden ze al het goud in hun kluizen lozen, alles verkopen tegen hoge prijzen en de opbrengst in dollars, euro’s, yen of wat dan ook zetten. In plaats daarvan houden ze vast aan goud als iets om vast te houden, als de zaken echt in de min gaan “, zegt David Marsh, onderzoeker bij het Official Monetary and Financial Institutions Forum.

 

10. Fysiek goud kan uw portefeuille beter versterken dan sommige andere activa.

Goud kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van uw portefeuille en het beschermen van uw vermogen, mogelijk beter dan sommige andere activa. Hoeveel beter? Overweeg deze voorbeelden:
Goud “leverde in 2016 een beter rendement op dan tienjarige schatkistcertificaten en de Amerikaanse dollar, die ook half presteerde”, zegt Frank Holmes, CEO van U.S. Global Investors.
“Historische gegevens laten zien dat goud in 12 van de afgelopen 15 jaar een positief rendement heeft opgeleverd”, meldt The Economic Times.
Volgens de World Gold Council (WGC) zijn de goudrendementen niet alleen positief over verschillende perioden, maar ze hebben de kortetermijnobligaties overtroffen. Sinds april 2016 overtrof het gemiddelde rendement op goud dat van driemaands staatsobligatierendementen met bijna 8 procent, zegt de WGC.

 

We hopen dat u hiermee weer even bij bent in uw ‘update naar goud’.
Kennis is altijd goed, dus blijf uzelf altijd goed informeren.