Hoe zijn de zilverkoers en de Maple Leaf met elkaar verbonden?
Written by Mapleleaf.nl

De actuele zilverkoers en de Maple Leaf

De zilverkoers is net als de waarde van de Maple Leaf aan niet onaanzienlijke fluctuaties onderhevig. Tussen het jaar 2000 en 2005 was er bijvoorbeeld sprake van een zilverprijs die schommelde rond de 5 euro per troy ounce. Tussen 2005 en 2008 steeg diezelfde koers echter richting een hoogte van rond de 10 euro per troy ounce. Het jaar 2011 kenmerkte zich door het feit dat de zilverprijs met een waarde van 32 euro per troy ounce een absoluut recordhoogte had weten te bereiken. De reden? De financiële crisis die vanaf het jaar 2008 nagenoeg de hele wereld stevig in haar greep hield. Deze crisis zorgde er voor dat het edelmetaal in razend snel tempo in prijs was gestegen. Even leek het er zelfs naar uit te zien dat de prijs nog zou doorschieten tot aan 40 euro per troy ounce, maar dat bleef uit. 

Op een hoogtepunt zoals in het jaar 2011 zilver kopen is uiteraard vrij lastig. Beleggers die op dat ogenblik hebben geïnvesteerd in zilver hebben waarschijnlijk verlies gemaakt. Dit benadrukt dat ook investeren in zilveren munten een vorm van beleggen is en blijft. De zilverkoers had nog hoger kunnen gaan, maar is uiteindelijk teruggevallen. Zorgen voor een goede spreiding en alleen maar investeren wat u ook daadwerkelijk kunt missen zijn de belangrijkste kernwoorden wanneer u gaat beleggen in zilveren bullion munten. 

De laatste jaren kan er worden vastgesteld dat de zilverprijs zo ergens rond een waarde van 15 euro per troy ounce schommelt. Wij zijn van mening dat zilver en bij uitbreiding dus ook de zilverprijs een mooie toekomst tegemoet gaat. Dit niet in het minst omdat er vanuit heel wat verschillende industrieën een sterke vraag bestaat naar het edelmetaal. En daarnaast zeggen ook vele beleggers dat de zilverprijs ten opzichte van de goudprijs erg is achter gebleven sinds 2011. Zilver zou dus nog een inhaalslag kunnen maken! Op dit moment instappen in zilver door te investeren in Maple Leaf munten kan dan ook interessant zijn. Wij hechten in ieder geval veel waarde aan deze bijzondere munt welke zich reeds sinds het jaar 1988 meer dan voldoende heeft weten te bewijzen!

Hoe komt de prijs van de zilveren Maple Leaf tot stand?
Written by Mapleleaf.nl

Hoe wordt de prijs van de zilveren Maple Leaf bepaald? 

De prijs van de zilveren Maple Leaf welke u moet betalen voor het aankopen van een zilveren Maple Leaf is altijd voor het grootste deel afhankelijk van de actuele zilverkoers. Op het ogenblik dat u er voor kiest om bij een online aanbieder een beleggingsmunt aan te kopen, dan zult u ook altijd kunnen vaststellen dat de kostprijs regelmatig wordt aangepast. Om de x aantal minuten zal de prijs in de shop immers automatisch worden aangepast aan de realtime zilverprijs.

Dit betekent echter niet dat de zilverkoers één op één dezelfde is als de kostprijs van een Maple Leaf munt. Het spreekt namelijk voor zich dat ook het munthuis, namelijk de ‘Royal Canadian Mint‘ recht heeft op een deel van de verkoopprijs. Hiermee moet zij niet alleen de productiekosten kunnen dragen, maar moet ze natuurlijk ook nog zelf een bepaalde winst zien te realiseren.

Uiteindelijk is er dan ook nog de winstmarge die de handelaar moet rekenen. Dit maakt duidelijk dat het compleet fout is om er zomaar vanuit te gaan dat een Maple Leaf bij elke handelaar hetzelfde kost. Het maakt tenslotte uit of deze handelaar zijn munten moet laten verschepen vanuit Canada naar bijvoorbeeld de U.S., of de bullionmunten moeten naar Europa verscheept worden. Komt het pakket bij de grens aan, dan zal ‘vadertje-douane’ alvast zijn invoerrechten hiervoor klaarleggen. En zo zijn er nog wel wat meer zaken te verzinnen welke de kosten omhoog brengen voordat je een kostprijs van de zilveren en/of gouden Maple Leaf kunt bepalen. Het is dus weldegelijk van belang om goed uit te zoeken welke verkoper de beste prijs hanteert.

Door de verschillende aanbieders van zilveren Maple Leaf munten ten opzichte van elkaar te vergelijken is het voor u als investeerder mogelijk om een bepaalde marge te pakken. Regelmatig wordt er dan ook door verschillende handelaars voor gekozen om een bepaalde munt in de kijker te zetten door middel van een soort van ‘sale’. Een reden hiervoor kan zijn dat de handelaar in kwestie met een te grote voorraad zit. Let op, bij het aankopen van zilveren munten is het eveneens van belang om er rekening mee te houden dat er een (gedeelte) BTW heffing op van toepassing kan zijn. Dat in tegenstelling tot gouden beleggingsmunten waarbij dat niet het geval is.

Maar laten we ook wel reëel blijven; goedkoop kan weldegelijk duurkoop zijn.
Zeker met betrekking tot de kwaliteit van de munten indien we over ‘oudere jaargangen’ praten. Belegt u enkel voor de zilverkoers, dan maakt de kwaliteit misschien voor u niet zoveel uit. Bent u echter een verzamelaar van de zilveren Maple Leaf’s, dan is de kwaliteit van de munten weldegelijk van belang. En dan kan de prijs van de zilveren Maple Leaf misschien iets hoger uitvallen, maar dan voldoet de munt wel aan uw eisen. Wat de ééne verkoper ‘kwaliteit A’ noemt, kan bij de andere verkoper misschien in de ‘categorie B’ vallen. Altijd dus nog iets om in uw achterhoofd te houden. En indien u het zeker wilt weten: neem dan contact op met de verkoper en vraag desnoods een foto. Dit kan achteraf een hoop ergernis besparen.

Zoals u dus leest is de Maple Leaf koers afhankelijk van diverse factoren. Orienteer uzelf aub, want ‘kennis is essentieel’! En natuurlijk zijn wij bij MapleLeaf.nl goedkoop :)!

Saxo bank analist ziet goudprijs verder stijgen: voor voor de gouden Maple Leaf!
Written by Mapleleaf.nl

“Zwakkere dollar zal goudprijs nog verder doen stijgen”

Analist Ole Hansen van Saxo Bank is van mening dat de goudprijs in de komende periode verder zal blijven stijgen. Hij ziet dit als een gevolg van verschillende positieve fundamenten waaronder een op moment van schrijven zwakkere dollar. De verwachting van de analist staat te lezen in een nieuw kwartaalrapport welke is verschenen over de financiële markten. Tijdens het derde kwartaal van 2019 kon er echter een stijging worden vastgesteld van de goudkoers terwijl ook de dollar net sterker werd. Dat is opvallend, want in principe bewegen beiden in omgekeerde richting ten opzichte van elkaar. Echter, de aanzienlijke daling die de rente heeft doorgemaakt heeft er voor gezorgd dat de prijs van het goud toch nog omhoog werd gestuwd.

Gunstige vooruitzichten

Hansen is van mening dat we de top van de goudkoers nog niet hebben bereikt. Hij stelt dan ook dat de vooruitzichten er voor de komende periode nog gunstig uitzien. Dit niet alleen omdat de rente volgens hem op een laag niveau zal blijven staan, maar ook omdat de dollar aan kracht zal verliezen. De algemene verwachting is dat er tijdelijk een consolidatie zal ontstaan rond de 1.500 dollar per troy ounce. Vervolgens zou de prijs aan het einde van dit jaar verder gaan toenemen. Hansen deinst er ook niet voor terug om een kleine voorspelling te doen. Zo geeft hij aan dat een koers van 1.550 Amerikaanse dollar per troy ounce tegen het einde van het jaar mogelijk moet zijn. In de loop van het volgende jaar zou de goudprijs nog verder doorstijgen.

Bovenstaande is natuurlijk allemaal onder strikt voorbehoud. Er kan dan ook vrij snel verandering komen in deze voorspelling, bijvoorbeeld wanneer de twee grootmachten, namelijk de Verenigde Staten en China er voor kiezen om een handelsakkoord met elkaar af te sluiten. Ook een aantrekking van de economische groei kan een domper zetten op de evolutie van de goudprijs. Ole Hansen van Saxo Bank echt beide scenario’s op moment van schrijven echter weinig waarschijnlijk.

Aanhoudend lage (of zelfs negatieve) rente

Ongetwijfeld één van de belangrijkste redenen achter de stijging van de goudprijs is de aanhoudend lage rente. Sterker nog, in bepaalde landen is er zelfs reeds sprake van een negatieve rente. Het gevolg hiervan is dat de zogenaamde ‘opportunity costs’ van alternatieve beleggingen zijn komen te vervallen. Het gaat hierbij natuurlijk in het bijzonder om de bekende staatsobligaties. Op het ogenblik dat zowel spaargeld als de over het algemeen toch wel als veilig beschouwde staatsleningen geen rente meer opleveren is er eigenlijk geen enkel nadeel meer verbonden aan het vergroten van de holding in goud. Ondanks het feit dat een investering doen in goud uiteraard geen rente oplevert is er ook geen risico op vlak van wanbetaling. De financiële repressie waarvan sprake is bij een negatieve rente zorgt er dan ook voor dat er sprake is van een blijvende stimulans voor de goudprijs.

Hoe gaat de waarde van de dollar evolueren?

Bovenstaande is natuurlijk niet alles. Wat namelijk bovendien ook te denken van de waardeontwikkeling van de Amerikaanse dollar? Het is best mogelijk dat de dollar terug zal gaan dalen in vergelijking met andere valuta’s in de wereld. Dit niet in het minst omdat de markt rekening houdt met de nieuwe monetaire stimulering van de Federal Reserve. Lang niet alle positieve factoren die aan de basis kunnen liggen van een verder stijgende goudprijs zijn bovendien even tastbaar aanwezig. Ook Hansen stelt bijvoorbeeld dat er wellicht op de achtergrond nog heel wat meer speelt. Zo verwijst hij naar de structurele aankopen van goud die gebeuren door de centrale banken en is er uiteraard ook nog steeds het flinke handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Mocht dit handelsconflict verder in intensiteit toenemen kan er worden verwacht dat de vraag naar een veilige haven als goud alleen maar verder zal toenemen.

Wat met zilver en platina?

Het voorbije kwartaal kon er worden vastgesteld hoe niet alleen zilver, maar ook platina historisch goedkoop waren in vergelijking met goud. Beleggers speelden hier op in door massaal te investeren in beide edelmetalen. Het gevolg hiervan was dat de koers van zowel zilver als platina in geen tijd naar omhoog schoot met zo’n slordige 15 procent. Bijgevolg zakte de ratio tussen goud en zilver van 93:1 naar een waarde van minder dan 80:1. Het prijsverschil waarvan sprake was tussen platina en goud zakte dan weer van een recordbedrag van 680 Amerikaanse dollar naar 550 dollar per troy ounce.

Ondanks het feit dat Hansen van mening is dat ook de prijs van zilver en platina nog verder kunnen stijgen is hij niet van mening dat beiden goud zullen outperformen. Zowel zilver als platina beschikken in de praktijk wel over heel wat industriële toepassingen, maar de vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie verslechteren aanzienlijk. Dit vooruitzicht zou volgens Saxo Bank kunnen veranderen op het ogenblik dat er door overheden voor wordt gekozen om werk te maken van fiscale stimuleringsprogramma’s op uitgebreide schaal.

Analist John Hardy, eveneens verbonden aan Saxo Bank liet eerder in een interview met Bloomberg ook al eens zijn licht schijnen op de evolutie van de goudmarkt. Ook hij liet optekenen dat de correctie die goud heeft ondergaan behoorlijk mild was en dat het edelmetaal wellicht zal blijven profiteren van de financiële repressie als gevolg van de negatieve rente.

Zoals u dus hierboven kunt lezen zien analisten nog ruimte voor verdere koersstijgingen met betrekking tot goud en zilver. U kunt dus altijd de aankoop van de zilveren Maple Leaf en de gouden Maple Leaf meenemen in uw toekomstige beleggingsstrategie.