5 regels om investering in goud te laten slagen

Wilt u gaan investeren in goud en/of zilver dan hebben van van MapleLeaf.nl nog een kleine opfrisser welke er vaak gebruikt wordt door de meer ervaren goud of zilver beleggers. Goud en zilver kopen blijft uiteindelijk altijd iets waarbij je altijd moet blijven bijleren en de situatie van de dag moet blijven volgen.  

1.) Beschouw goud als een vorm van verzekering 

In eerste instantie is het belangrijk om er rekening mee te houden dat goud niet moet worden gezien als een vorm van snel rendement. De prijs van goud staat er om bekend aanzienlijk te kunnen fluctueren. Dit gezegd zijnde is het tegelijkertijd eveneens zo dat goud de enige activa-klasse vormt welke in essentie steeds haar koopkracht heeft weten te behouden. Van alle andere soorten edelmetalen welke er op de markt zijn terug te vinden kan eigenlijk alleen nog maar zilver eveneens zo’n indrukwekkende monetaire traditie voorleggen. 

Omwille van bovenstaande wordt goud in de praktijk beschouwd als een soort van verzekeringsanker. Ze slaagt er dan ook in om er voor te zorgen dat vermogen behouden blijft in tijden van bijvoorbeeld inflatie, crisis evenals sociale onrust en / of valutawisselingen. In de praktijk is één van de belangrijkste troeven van goud dan ook dat u ‘s nachts rustig kan slapen. Wat u aan uw kinderen wenst na te laten zal uiteindelijk ook behouden blijven. Het is dan ook beslist geen toeval dat er wordt gesteld dat goud over een onvergankelijk karakter beschikt. 

Betekent bovenstaande dat beleggen in goud omwille van rendementsmogelijkheden helemaal niet aan de orde is? Zeker niet. Er kan wel degelijk een bepaald rendement mee worden geboekt, maar dit is niet de ware essentie van goud als investering. Vaak is het mogelijk om met andere soorten beleggingen veel winstgevender te speculeren. 

2.) Investeer zo’n 5 tot 15% van uw persoonlijk vermogen in goud 

Het is in de praktijk steeds van belang om niet al uw eieren in dezelfde mand te hebben liggen. Het diversifiëren van uw vermogensportefeuille is dan ook van cruciaal belang voor een financieel zorgeloze toekomst. Het is mede omwille van deze reden dat beleggingsdeskundigen in de praktijk doorgaans stellen dat het aan te raden is om tussen de 5 en 15 procent van uw totale activa in goud te beleggen. De precieze verhouding kan uiteraard zeer grote verschillen vertonen. Deze is namelijk sterk afhankelijk van uw persoonlijke levenssituatie. 

3.) Uzelf goed informeren is een absolute must 

In de praktijk bestaan er verschillende gestandaardiseerde goudproducten. Bekende voorbeelden hiervan zijn uiteraard goudstaven evenals de zogenaamde Krugerrand en de Maple Leaf. Net omwille van het feit dat ze door de jaren heen gestandaardiseerd zijn is het mogelijk om hun prijzen goed te kunnen vergelijken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor goudbaren. Omwille van deze reden wordt het in de praktijk steeds aangeraden om goed de goud websites te bekijken evenals de prijzen en geldende spelregels. Bovendien spreekt het voor zich dat u er steeds goed aan doet om uw goud enkel en alleen aan te kopen bij betrouwbare bedrijven. De prijs van het goud dient dan ook zeker niet het enige beslissingscriterium te zijn bij het aankopen. 

4.) Alleen fysiek goud is echt goud! 

Het enige goud dat echt interessant is om in te investeren is het goud dat u kunt aanraken en voelen. Het gaat hierbij dus met andere woorden om munten en staven. Veel mensen zijn enkel en alleen bekend met deze vormen van goud, maar er is op de markt ook papiergoud terug te vinden. Het betreft hier financiële producten waaronder bekende (en beruchte ETF’s) welke op de beurs worden verhandeld. Ook aandelen in bijvoorbeeld goudmijnen worden in de praktijk bestempeld als papiergoud. Ondanks het feit dat dit interessante beleggingsvormen kunnen zijn is het van belang om er rekening mee te houden dat papiergoud over een theoretisch verlies risico kan beschikken. Dit is eigenlijk in tegenspraak met de basisprincipes waar goud zich door kenmerkt. 

5.) Maak gebruik van het ‘gemiddelde kosten effect’

Heel wat mensen stellen zich de vraag wat nu precies het beste moment is om goud te kopen. Deze vraag kan echter in perspectief worden geplaatst op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde ‘gemiddelde kosten effect’. Het betreft hier een methode die er om bekend staat in de praktijk zeer vaak toegepast te worden door ervaren beleggers. Concreet betekent deze methode eigenlijk dat er continue voor wordt gekozen om hetzelfde bedrijf in een bepaalde activa-klasse te beleggen. In dit geval gaat het dan dus om goud. Op het ogenblik dat de goudprijs hoger staat dan gemiddeld zult u minder goud ontvangen voor het bedrag dat u investeert, etc. Studies hebben aangetoond dat personen die middels deze methode geld investeren in een bepaalde beleggingscategorie over de lange(re) termijn betere rendementen weten te realiseren dan wanneer er in één keer een groot bedrag wordt belegd. 

Op het ogenblik dat u gaat investeren in goud dient u er wel rekening mee te houden dat er geen oneindig kleine eenheden van bestaan. Dit betekent in de praktijk dat u niet altijd in staat zult zijn om met een exact budget goud aan te kunnen kopen. Investeer in een dergelijke situatie bij voorkeur gewoon telkens met min of meer hetzelfde bedrag. 

Wilt u ook succesvol investeren in goud? In dat geval mag het duidelijk zijn dat nerveus de koersbewegingen opvolgen eigenlijk in de praktijk maar weinig nut heeft. Veel interessanter is het dan ook om op regelmatige basis een bepaald bedrag in goud te beleggen. Hoe klein het budget dat u op moment van schrijven voor handen heeft ook mag zijn, het is beter om te beginnen dan om eindeloos uit te blijven stellen. Zo zult u de goudboot haast met zekerheid missen.