Deze maand bespreken we de illusie dat de goudprijs omhoog gaat. We zullen het lot van de dollar onderzoeken en bekijken waarom deze de intrinsieke waarde van nul zal bereiken. We zullen ook aantonen waarom het drukken van geld de komende 12-24 maanden zal versnellen.

Papiergeld stort in tegenover goud

Het probleem met papiergeld is dat overheden onbeperkte bedragen kunnen creëren. Dit is wat ze in de geschiedenis en vooral in de afgelopen 100 jaar hebben gedaan, en welke heeft geleid tot de totale vernietiging van de meeste valuta’s. De meeste mensen begrijpen niet eens dat hun overheid hun geld waardeloos maakt. Het bijdrukken van geld geeft de illusie rijker te zijn, terwijl het alleen maar stukjes papier geeft met meer nullen erop. Maar er is één valuta die overheden niet kunnen bijdrukken en dat is goud. Goud is bijna 5000 jaar ‘echt geld’ geweest en het is de enige valuta die de geschiedenis heeft overleefd. Goud kan niet worden bijgedrukt en geen enkele overheid beheert het. Daarom zal goud na verloop van tijd altijd de dubieuze acties van overheden onthullen na het creëren van ‘geld uit het niets’. En dit is wat we momenteel ervaren. Goud gaat niet omhoog. In plaats daarvan doet goud wat het altijd heeft gedaan, namelijk zijn waarde en koopkracht behouden.
Wat we momenteel zien is de totale vernietiging van papiergeld: of het nu om dollars, ponden of euro’s gaat. In de afgelopen 10 jaar is de dollar met 79% gedaald ten opzichte van goud. De meeste valuta’s zijn met vergelijkbare percentages gedaald. Het is dus een illusie om te geloven dat goud omhoog gaat als de waarde van papiergeld daalt. Het enige wat goud doet, is het vrijwel onbeperkte bijdrukken van papiervaluta weerspiegelen. Omdat goud niet kan worden bijgedrukt, is het de enige eerlijke valuta die bestaat. Dit is de reden waarom veel regeringen niet willen dat goud in waarde toeneemt ten opzichte van hun papiergeld, omdat het hun totale incompetentie blootlegt bij het leiden van de economie van hun land.

Als we de periode van 1909 tot 2009 nemen, zie je hier een totale vernietiging van papiergeld. In 1909 kocht je voor $ 1.000, 50 ounce goud. Vandaag de dag koop je voor dat bedrag 0,83 gram. Dit betekent dat de dollar in de afgelopen 100 jaar met 98,3% is gedaald ten opzichte van goud. Dus in termen van echt geld is de dollar nu slechts 1,7% waard van wat hij een eeuw geleden waard was. Zo heeft de Amerikaanse regering (evenals de meeste andere regeringen) de waarde van echt geld volledig vernietigd door onbeperkte hoeveelheden papiergeld uit te geven. En in de komende jaren zullen ze ook de resterende 1,7% van de waarde om zeep helpen door de papieren dollar een intrinsieke waarde van nul te laten bereiken.

Het is naar onze mening absoluut onzin om uitgebreid over goud te praten met deze waardevergelijkingen. Zoals we later zullen bespreken, kan het bijdrukken van geld de komende maanden en jaren alleen maar versnellen. En wanneer waardeloze stukjes papier worden bijgedrukt, zal goud altijd een dergelijke incompetentie onthullen door zijn waarde te handhaven tegen het steeds toenemende aanbod van papier dat “geld” wordt genoemd.

De echte beweging in goud moet nog komen

Naar onze mening hebben we de echte beweging in goud nog niet gezien, hoewel we van $ 250 naar $ 1.226* per ounce zijn gegaan. De redenen zijn divers:
• Het bijdrukken van geld zal versnellen naarmate de overheidstekorten toenemen en problemen in het financiële systeem opnieuw verschijnen.
• Er is een groot risico op wanbetaling van grote financiële instellingen of soevereine staten met onvoorspelbare gevolgen voor de wereldeconomie.
• De viervoudige deelname in goud sinds 1999 heeft plaatsgevonden zonder deelname van eenzelfde gedeelte van de beleggers. Het is tot nu toe een snel stijgende markt geweest. Maar dit zal snel veranderen en de komende jaren zal er waarschijnlijk een grote “goudkoorts” zijn.
• De gemiddelde fondsbeheerder, pensioenfondsbeheerder, vermogensbeheerder of individuele belegger heeft vandaag de dag vrijwel geen deelname in fysiek goud, maar in de komende jaren zullen ze allemaal in goud beleggen.
• De goudmarkt zal binnenkort voornamelijk een fysieke markt worden omdat niemand papiergoud of quasi fysiek goud, zoals Comex, ETF’s of niet-controleerbaar goud zal vertrouwen. Evenmin zal de markt overheden vertrouwen, waarvan velen het grootste gedeelte van hun goud hebben uitgeleend. De laatste controle van het goud in Fort Knox was in 1953!
• De goudproductie daalt elk jaar en bedraagt ​​momenteel slechts $ 90 miljard per jaar. Er is niet voldoende fysiek goud om tegen de huidige prijzen aan de toegenomen vraag te voldoen.
• Er is slechts $ 900 miljard fysiek goud in privé bezit voor beleggingsdoeleinden. Dit is circa 0,7% van de wereldwijde financiële activa. Alleen al een verdubbeling van de toewijzing aan goud zou de goudprijs sterk doen stijgen.
• Centrale banken zijn nu netto kopers van goud. Veel landen die te weinig bezit hebben in goud, zoals China, India, Rusland, Japan, Singapore, Brazilië en nog veel meer, zijn grote kopers van goud. Dit betekent dat goud nog vele jaren door verschillende soevereine landen zal worden gewaarborgd. Centrale banken zijn geen wispelturige beleggers, en het is onwaarschijnlijk dat een beleidsbeslissing om hun goudbezit te vergroten op de korte termijn zal worden teruggedraaid.
• Hoewel moeilijk te voorspellen, is het geopolitieke risico in de komende jaren aanzienlijk. Pakistan, Iran, Afghanistan, Al Qaida, het Midden-Oosten, Israël, terroristische aanslagen in het Westen, enz. De voorgaande lijst is potentieel explosief en de kans dat er iets zal gebeuren in één van deze gebieden is zeer groot. Dit zou een groot effect hebben op de goudprijs.

Goud heeft de meeste aandelenmarkten overtroffen

In de afgelopen tien jaar is de Dow Jones met 80% gedaald ten opzichte van goud. Goud in yen is bijvoorbeeld met 233% gestegen, terwijl de Nikkei met 46% is gedaald. De meeste aandelenmarkten hebben slecht gepresteerd gemeten in ‘echt geld’, d.w.z. goud.

De ‘edelmetaal’ markt is minuscuul

Kijk ook naar hoe klein de goud- en zilverindustrie en -markten zijn in verhouding tot grote Amerikaanse bedrijven en tot het totale wereldwijde financiële vermogen. De marktkapitalisatie van de zilverindustrie is slechts $ 9 miljard en van de goudindustrie $ 200 miljard, terwijl Microsoft wordt gewaardeerd op $ 250 miljard en Exxon op 350 miljard.
Zowel de zilver- en goudindustrie als de fysieke markten zijn zo klein dat een toename van de vraag, de prijzen waarschijnlijk aanzienlijk zal opdrijven.

Kwantitatieve verruiming

Overheden en vooral de VS maken melding dat het bijdrukken van geld binnenkort zal stoppen. Deze verklaring is net zo geloofwaardig als hun verklaring over “een sterk dollarbeleid”. Laten we heel duidelijk zijn; er is geen enkele kans dat ze eigenlijk een sterkere dollar willen of dat de dollar kan stijgen. De kans is nog kleiner dat geld bijdrukken of kwantitatieve versoepeling wordt ingetrokken. In plaats daarvan hebben we wat we QI noemen – Quantitative Incr-easing. De Fed zal de komende jaren doen wat ‘Helicopter Bernanke’ altijd heeft beloofd; d.w.z. onbeperkte hoeveelheden waardeloos papier bijdrukken die de beweging van de dollar naar zijn intrinsieke waarde van nul zal brengen. Dit zal de Amerikaanse economie volledig vernietigen, waardoor een angstaanjagend politiek en sociaal klimaat ontstaat.

De redenen voor een versnelling van het bijdrukken van geld zijn divers:

1. Werkloosheid stijgt
De Amerikaanse werkloosheid gecorrigeerd inclusief ‘discouraged workers’ ( de werkloze die het zoeken naar een baan heeft opgegeven en niet staat ingeschreven) voor korte en lange termijn is nu 22%. Dit is een absolute ramp en zal zeer ernstige gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie. En het wordt waarschijnlijk veel erger. In de jaren dertig depressie, bereikte de werkloosheid in de niet-agrarische bedrijven de 35%. Omdat de echte problemen in de economie nog niet zijn begonnen, verwachten we dat de Amerikaanse werkloosheid de komende 2-3 jaar minstens de 35% zal bereiken en mogelijk een stuk hoger. Met meer dan 30 miljoen werklozen zal dit de Amerikaanse economie enorm onder druk zetten, met een belangrijke verlaging van het BBP en belastinginkomsten, en een grote toename in de sociale betalingen. Een land dat vandaag al failliet is, is waarschijnlijk niet opgewassen tegen deze extra last. Momenteel ontvangen 36 miljoen Amerikanen voedselbonnen, een toename van bijna 3 miljoen in de afgelopen 6 maanden.

2. Financieel systeem nog steeds erg kwetsbaar
De $ 12 biljoen die de Amerikaanse overheid heeft geïnjecteerd om een ​​implosie van het financiële systeem en de economie te voorkomen, is alleen de financiële sector ten goede gekomen. Banken die deze gelden hebben ontvangen, hebben ze niet uitgeleend aan de reële economie.
Het enige dat ze hebben gedaan, is hun balans stutten en recordbonussen uitbetalen. Maar zelfs met deze massale injectie van middelen in het banksysteem zijn vrijwel alle banken nog steeds failliet als hun activa tegen marktwaarde worden genomen:
• Met de zegen van de overheid hebben banken hun giftige activa mogen waarderen op volledige nepbedragen. In plaats van deze activa tegen marktwaarde te waarderen, kunnen ze worden gewaardeerd tegen de verwachte vervaldatum waarvan banken uiteraard aannemen dat deze 100% zijn. Dit is gewoon weer een frauduleuze overeenkomst tussen overheid en banken.
• Hypothecaire leningen verslechteren snel. In oktober 2009 gingen nog eens 330.000 objecten in uitwinning. Er staan 7 miljoen Amerikaanse huizen te wachten op uitzetting. Herziening van rentetarieven op de ‘ARM’ en ‘ALT A’ hypotheken in 2011-12 zullen leiden tot een enorme toename van faillissementen en verliezen van hypotheekverstrekkers.
• De waarde van commercieel onroerend goed daalt snel en de leegstand en wanbetalingen stijgen. De waarden zijn met 35-50% gedaald, maar banken erkennen tot nu toe niet de volledige waardevermindering. Voor kleinere banken, welke 90% van alle Amerikaanse banken zijn, is 74% van de leningen in commercieel onroerend goed. Er is 1,4 biljoen dollar nodig om te herfinancieren in de komende vier jaar, waarvan een groot deel onroerend goed is met een negatief eigen vermogen of leeg staat. Het zal vrijwel onmogelijk zijn om dit bedrag te herfinancieren.
• Er worden door de banken meer derivaten uitgegeven. De top vier Amerikaanse banken hebben nu $ 200 biljoen uitstaan. Een groot percentage hiervan kon nergens ‘dichtbij marktwaarde’ worden verkocht.
• Meer dan 130 Amerikaanse banken staan er tot nu toe in 2009 negatief voor. Het niet marktconform waarderen is een misdaad en in strijd met alle gezonde boekhoudprincipes. Maar dit wordt natuurlijk gedaan met de totale zegen van de overheid, want als activa op marktwaarde zou worden gewaardeerd, zou er geen banksysteem meer zijn.

3. Overheidstekorten zullen snel toenemen
De toename van de werkloosheid en de aanhoudende problemen in het financiële stelsel zijn twee van de belangrijkste factoren die de overheidstekorten doen toenemen. Maar er zijn veel andere probleemgebieden die versnelling door het bijdrukken van geld creëren:
• Belastinginkomsten dalen snel
• Veel staten in de VS zijn al failliet en de meeste andere zullen volgen.
• Cash voor probleemgevallen en belastingkredieten voor kopers van nieuwe woningen zijn slechts twee van de vele regelingen die de overheid zal lanceren om falende groepen te ondersteunen.
• Tekorten van pensioenfondsen zullen snel escaleren en de overheid zal gepensioneerden moeten ondersteunen.
• Verzekeringsmaatschappijen zullen falen en de overheid zal moeten ingrijpen.
De lijst met groepen waarvoor overheidssteun nodig is, is eindeloos en de Amerikaanse overheid zal onvermijdelijk geld bijdrukken om de economie te “redden”.

‘Nul procent’ rentetarieven en onbeperkt geld bijdrukken = Idioterie

Kunstmatig de rentetarieven op nul zetten en het benodigde geld bijdrukken, druist in tegen elk principe van ‘gezond geld’ en een gezonde economie. De markt moet rente instellen om de wetten van vraag en aanbod niet te overtreden. En het bijdrukken van geld moet volkomen illegaal zijn. Dus waarom is het gedaan? Voor overheden om aan de macht te blijven en bankiers om te gedijen! Niemand anders heeft er baat bij. Normale mensen worden gedwongen om enorme schulden te nemen die ze nooit zullen kunnen terugbetalen. En de waarde van hun papiergeld wordt volledig vernietigd, zoals we hierboven hebben aangetoond.
We hebben onze investeerders en lezers de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat er zeer ernstige gevolgen zullen voortvloeien uit het optreden van de overheid:
• Het overheidstekort zal toenemen. De huidige leningen van $ 12 biljoen zullen waarschijnlijk toenemen tot meer dan $ 30 biljoen**, zoals we in eerdere rapporten hebben besproken. De rente zou dan 20% of meer kunnen bedragen en de Amerikaanse overheid zou absoluut geen mogelijkheid hebben om de rente op deze schuld te financieren.
• De dollar zal instorten. Het is alleen te wijten aan het feit dat de dollar de reservevaluta van de wereld is, dat de VS de rest van de wereld heeft kunnen misleiden om zijn waardeloze valuta te accepteren en zijn enorme schulden te financieren. Maar dit zal niet veel langer duren.
• Er zal hyperinflatie zijn. Een deflatoire implosie van krediet en activa die door een kredietzeepbel worden gefinancierd is de noodzakelijke voorwaarde voor hyperinflatie. Om deze deflatoire factoren tegen te gaan, drukt de overheid onbeperkte hoeveelheden geld. Het is de val van de valuta die hyperinflatie veroorzaakt en de VS zullen geen uitzondering zijn. De val van de dollar zal leiden tot een hyperinflatoire depressie in de VS.
• Er zullen grote sociale en politieke gevolgen zijn. De economische verwoesting veroorzaakt door het wanbeheer van de economie zal niet alleen armoede en hongersnood veroorzaken, maar ook sociale onrust. Er zullen grote veranderingen plaatsvinden in het politieke systeem en leiderschap.

Bescherming

Dit artikel heeft vooral de Verenigde Staten besproken, omdat wat daar gebeurt grote gevolgen heeft voor de rest van de wereld. Maar wat waarschijnlijk in de VS zal gebeuren, is net zo waarschijnlijk in het VK en vele andere landen.
Veel beleggers hebben nu het gevoel dat het ergste voorbij is en dat de aandelenmarkten zich herstellen. In onze nieuwsbrief van januari 2009 voorspelden we dat de aandelenmarkt een herstel van 50% zou kunnen hebben. We hebben nu dat herstel gehad, voornamelijk gevoed door massale liquiditeitsinjecties door de overheid en kostenbesparingen bij bedrijven. Naar onze mening kan de hervatting van de neerwaartse trend op elk moment beginnen.
Het is niet onze bedoeling om beleggers bang te maken of sensationeel te zijn in onze opvattingen en rapporten. Ons doel is om beleggers te waarschuwen voor de grote gevaren die bescherming van activa absoluut noodzakelijk maken voor de financiële overleving in de komende jaren.

ER ZIJN GEEN MIDDELEN OM DE UITEINDELIJKE INEENSTORTING TE VERMIJDEN VAN EEN KNAL DIE DOOR KREDIETUITBREIDING TOT STAND WORDT GEBRACHT. DE VRAAG IS ALLEEN OF, DE CRISIS BESPOEDIGT WORDT DOOR HET RESULTAAT VAN EEN VRIJWILLIGE BEEINDIGING VAN VERDERE KREDIETUITBREIDING, OF LATER ZAL ZIJN DOOR EEN DEFINITIEVE EN TOTALE CATASTROPHE VAN HET BETROKKEN VALUTAIRE SYSTEEM. ”
Ludwig von Mises – Oostenrijkse econoom (1881- 1973)

* Dit was de koers op moment van schrijven in december 2009
** Zoals gezegd was dit in 2009; check hier aub de huidige Amerikaanse staatschuld 🙂

Egon vor Greyerz, founder and chairman of Matterhorn Asset Management. GoldSwitzerland.com.

Een artikel van Egon von Greyerz
Oprichter en leidende Partner van
Matterhorn Asset Management
Zurich, Switzerland
Website: GoldSwitzerland.com

Bij mapleleaf.nl willen we graag informatie delen over goud, zilver en alles wat met edelmetaal te maken kan hebben. Vandaar artikelen van bekende en minder bekende auteurs over goud, zilver en edelmetaal. Meningen waar je het mee eens kunt zijn of niet, maar het dwingt je wel na te denken 🙂
Wij hopen dat u met veel plezier dit artikel van Egon von Greyerz van de website GoldSwitzerland heeft gelezen.

Huidige Goudkoers

€ 71,49 per gram goud
€ 2.223,42 per troy ounce goud
€ 71.492,55 per kilo goud